NA 4 STRONY OBRAZU
RAFAŁ RĄPAŁA
obraz obraz obraz
miejsce i data

Prezentowane przez Rafała Rąpałe obrazy w ramach obrony dyplomu na Wydziale Edukacji Artystycznej studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu są dla mnie promotora otwartym bardziej na przyszłość zestawem prac niż zamknięciem pewnego czasu, jakim może być ukończenie uczelni. Moment, w jakim znajduję się autor prac najlepiej oddaje tytuł, jaki nadał temu zestawowi obrazów „ Na cztery strony obrazu ”. Rafał świetnie podołał zaocznej formule studiowania, zakładającej o wiele większą samodzielność, niż na studiach stacjonarnych. Jako student wyróżnia się pasją studiowania, posiada wielką wiedzę na temat historii malarstwa tego dawnego jak i współczesnego. Spędzając dużo czasu w swojej pracowni wnikliwie i z refleksją na własny użytek studiuje malarstwo, prowadząc dialog między tradycją a współczesnością. Nawiązując w swoich obrazach kontakt ze swoimi mistrzami, od Rembrandta do Luciana Freuda, bada swoje preferencje i predyspozycje, doskonali warsztat. Znamiennym dla takiej postawy jest obraz z wnętrzem pracowni pełnej ciszy, skupienia, oddany wyrafinowaną grą światła i cienia, koloru z siłą magii malarstwa wykraczającą poza pozorny realizm.

Prof. UAP Andrzej LeśnikJeśli chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu: